ศูนย์เนื้องอกและเคมีบำบัด

ศูนย์เนื้องอกและเคมีบำบัด
ด้วยประสบการณ์ในการรักษามายาวนาน ศูนย์เนื้องอกและเคมีบำบัด โรงพยาบาลธนบุรี
บริการรักษาเนื้องอกด้วยเคมีบำบัด โดยมีบุคลากรในทีมการดูแลรักษาทุกระดับ
ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง จึงมีความรู้ ความชำนาญพร้อมให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ป่วย พร้อมกับมีห้องพักพิเศษให้คำปรึกษาส่วนตัว ห้องปฏิบัติการให้เคมีบำบัดที่เป็น
สัดส่วนด้วยบรรยากาศสบายๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนในขณะรับเคมีบำบัด