ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ทำไม ?

ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

   ตามสถิติทางการแพทย์ ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่

                  • โรคหัวใจ

                  • ความดันโลหิตสูง

                  • เบาหวาน

                  • มะเร็ง

           ซึ่งโรคเหล่านี้จัดเป็นภัยเงียบ นั่นคือ จะไม่ปรากฏอาการในระยะต้น กว่าจะรู้ตัวก็เป็นมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากต่อเนื่องยาวนานและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

การป้องกันสำคัญที่สุด 

         ปัจจุบันมีข้อมูลทงการแพทย์ ยืนยันชัดเจนแล้วว่า การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อติดตามความเสี่ยงเกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจอย่างชัดเจน เพราะการดูแลป้องกัน หรือการได้รับการรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่า สามารถชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีโอกาสรักษาให้หายขาด ค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และวัตถุประสงค์ของการตรวจโดยละเอียด หากพบความผิดปกติ จะได้ดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ หากไม่พบ อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจตลอดทั้งปี จึงไม่ใช่การเสียเวลา หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย อย่างที่หลายตนเข้าใจอีกต่อไป

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 9 รายการ