ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics) , นรีเวชกรรม (Gynecology) , มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology)   ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) รวมถึงคลินิกวัยทอง (Menopause)

 

ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์รังไข่ (Cystic Ovary ) , การฉีดสีดูท่อนำไข่

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวช

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก    

คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า   , หลังคลอด  , สภาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถออกกำลังกายได้

 การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์   การเก็บรักษานมแม่

การฉีดสีดูท่อนำไข่ Hysterosalpingography

การผ่าตัดทางนรีเวชด้วยการส่องกล้อง  การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทางหน้าท้อง

มะเร็งปากมดลูก  ,  HPV 

 

เปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

 

แพ็คเกจคลอดแบบเหมาจ่าย คลิก

 

แพ็คเกจ "คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก" คลิก

 

แพ็คเกจวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก คลิก