ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

 ศูนย์สูติ-นรีเวช  บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics) , นรีเวชกรรม (Gynecology) , มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology) ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) รวมถึงคลินิกวัยทอง (Menopause)

ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์รังไข่ (Cystic Ovary) , การฉีดสีดูท่อนำไข่

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวช

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก    

คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า,  หลังคลอดสภาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถออกกำลังกายได้

การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์   การเก็บรักษานมแม่

การฉีดสีดูท่อนำไข่ Hysterosalpingography

การผ่าตัดทางนรีเวชด้วยการส่องกล้อง  การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทางหน้าท้อง

มะเร็งปากมดลูกHPV 

 

เปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ