ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วยประสาทอายุรแพทย์และประสาทศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านระบบประสาทและสมอง ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)     

การเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice CT Scan และเครื่อง Carotid Duplex Ultrasound ที่ใช้ในการตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง หรือ ศูนย์สมอง หรือ Brain Center   

นอกจากนี้ยังมีห้อง ICU สำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสมองพร้อมทั้งทีมแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระวังและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

 

New

มีนักแก้ไขการพูดมาช่วย

  • ฝึกพูดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ทีมีปัญหาพูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ นึกคำไม่ออก
  • แก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด
  • แก้ไขปัญหาการพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว
  • แก้ไขปัญหาเสียงแหบ