ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วยประสาทอายุรแพทย์และประสาทศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านระบบประสาทและสมอง ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น

  • เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)     
  • การเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice CT Scan
  • เครื่อง Carotid Duplex Ultrasound ที่ใช้ในการตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

 

นอกจากนี้ยังมีห้อง ICN (ICU Neuro) สำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสมองพร้อมทั้งทีมแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระวังและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

 ํYouTube Channel ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

 

อีกทั้งในกลุ่มผู้มีปัญหาทางด้านสมองที่ส่งผลให้มีความผิดปกติในการพูด ทางศูนย์ยังมีการบำบัดด้านนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

อรรถบำบัด (Speech Therapy)

  • ฝึกพูดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ทีมีปัญหาพูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ นึกคำไม่ออก
  • แก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด
  • แก้ไขปัญหาการพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว
  • แก้ไขปัญหาเสียงแหบ

 

   การรักษาโรคน้ำเกินในโพรงสมอง

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 1645 กด 1 ต่อ 7870 - 7871