ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

          ศูนย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วยประสาทอายุรแพทย์และประสาทศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านระบบประสาทและสมอง ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น

          ► เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)     

          ► การเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice CT Scan

          ► เครื่อง Carotid Duplex Ultrasound ที่ใช้ในการตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

 

     นอกจากนี้ยังมีห้อง ICN ( ICU Neuro ) สำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสมองพร้อมทั้งทีมแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระวังและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

 

 

อีกทั้งในกลุ่มผู้มีปัญหาทางด้านสมองที่ส่งผลให้มีความผิดปกติในการพูด  ทางศูนย์ยังมีการบำบัดด้านนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

อรรถบำบัด ( Speech Therapy)

  • ฝึกพูดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ทีมีปัญหาพูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ นึกคำไม่ออก
  • แก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด
  • แก้ไขปัญหาการพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว
  • แก้ไขปัญหาเสียงแหบ

 

   

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร 1645  กด 1 ต่อ 7870 - 7871