ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วยประสาทอายุรแพทย์และประสาทศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านระบบประสาทและสมอง ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)     

การเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slice CT Scan และเครื่อง Carotid Duplex Ultrasound ที่ใช้ในการตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง  หรือ  ศูนย์สมอง   หรือ  Brain  Center   

นอกจากนี้ยังมีห้อง ICU สำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสมองพร้อมทั้งทีมแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อระวังและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

                     

 New

  มีนักแก้ไขการพูดมาช่วย

      -  ฝึกพูดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ทีมีปัญหาพูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ นึกคำไม่ออก

      -  แก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด

     -   แก้ไขปัญหาการพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว

     -  แก้ไขปัญหาเสียงแหบ

 

ดูเพิ่มเติม