ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ในโรคของระบบทางเดินอาหารและตับ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มีมากมายและที่พบบ่อย ได้แก่

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ห้องส่องกล้อง   
 • ห้องปฏิบัติการ
 • กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
 • กล้องแค็ปซูลขนาดจิ๋ว (เพื่อตรวจพยาธิสภาพของลำไส้เล็ก)
 • เครื่อง Ultrasonography
 • เครื่อง Computerised Tomography (CT Scan)
 • เครื่องเอ็กซเรย์

 

การบริการของ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ
 • ตรวจพังผืดในตับด้วยเครื่อง Fibro scan
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
 • ส่องกล้อง ทางเดินอาหารส่วนต้นตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy (EGD)
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วย หัตถการ Endoscopic variceal ligation (EVL)
 • ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Colonoscopy
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERCP)
 • หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี (Stent Insertion)
 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
 • หัตถการ GASTRIC BALLOON เพื่อควบคุม น้ำหนัก /ลด BMI
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy) การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีนี้เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก ได้ผลการตรวจที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนการตรวจมีความปลอดภัย ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก
 • หัตถการส่องกล้องลำไส้เล็ก ด้วย Single balloon เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาโรคในลำไส้เล็ก
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วย Endoscopic ultrasound (EUS)
 • ใช้เทคนิคทางเอ็กซเรย์ในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่
 1. การรักษาโรคมะเร็งตับแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยการให้ยาเคมีบำบัดที่ก้อนมะเร็งโดยตรง ด้วยการสอดสายขนาดเล็กทางเส้นเลือดแดงของตับ (Transarterial Oily Chemoembolization = TOCE หรือ Trans Arterial Chemo Embolization = TACE)
 2. การห้ามเลือดในสภาวะเลือดออกเฉียบพลันจากทางเดินอาหารและตับ โดยการฉีด Gel Foam ไปอุดเส้นเลือดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (Embolization)

แพ็คเกจส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

FibroScan

 

ควรพบแพทย์และรับคำปรึกษา เมื่อท่าน ……

 • ต้องการคำปรึกษา แนะนำ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • มีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ได้รับการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • ต้องการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A และ B สำหรับตัวท่านและคนในครอบครัว

 

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ เปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 - 20:00 น. 
วันเสาร์ 09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 07:00 - 12:00 น.

โทร 1645 กด 1 ต่อ 2370 - 2372

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายพบแพทย์

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • โทรสาร 02 412 7343