ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ในโรคของระบบทางเดินอาหารและตับ 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ มีมากมายและที่พบบ่อยได้แก่

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ศูนย์บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ห้องส่องกล้อง   
 • ห้องปฏิบัติการ
 • กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
 • กล้องแค็ปซูลขนาดจิ๋ว ( เพื่อตรวจพยาธิสภาพของลำไส้เล็ก )
 • เครื่อง Ultrasonography
 • เครื่อง Computerised Tomography ( CT Scan )
 • เครื่องเอ็กซเรย์

การบริการ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ
 • ตรวจพังผืดในตับด้วยเครื่อง Fibro scan
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
 • ส่องกล้อง ทางเดินอาหารส่วนต้นตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น  Esophagogastroduodenoscopy
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วย  หัตถการ Endoscopic variceal ligation (EVL)
 • ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Colonoscopy
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี ( Diagnostic ERCP )
 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง ( Therapeutic ERCP )
 • หัตถการสำหรับถ่ายเทน้ำดี ( Stent Insertion )
 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ ( Poly pectomy )
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ ( เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร )
 • หัตถการการ GASTRIC BALLOON เพื่อควบคุม น้ำหนัก /ลด BMI
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง ( ไม่ต้องผ่าตัด ) ( Percutaneous Endoscopic Gastrostomy )
 • ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล ( gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy ) การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีนี้เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก ได้ผลการตรวจที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนการตรวจมีความปลอดภัย ง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก
 • หัตถการส่องกล้องลำไส้เล็ก ด้วยSingle balloon  เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาโรคในลำไส้เล็ก
 • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยUltrasound Endoscope (EUS)
 •  ใช้เทคนิคทางเอ็กซเรย์ในการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่

1.การรักษาโรคมะเร็งตับแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยการให้ยาเคมีบำบัดที่ก้อนมะเร็งโดยตรงด้วยการสอดสายขนาดเล็กทางเส้นเลือดแดงของตับ ( Transarterial  Oily Chemoembolization = TOCE หรือ Trans Arterial Chemo Embolization = TACE )

2.การห้ามเลือดในสภาวะเลือดออกเฉียบพลันจากทางเดินอาหารและตับ โดยการฉีด Gel Foam ไปอุดเส้นเลือดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (  Embolization)

 

ควรพบแพทย์และรับคำปรึกษา เมื่อท่าน ……

 • ต้องการคำปรึกษา แนะนำ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • มีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ได้รับการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • ต้องการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A และ B สำหรับตัวท่านและคนในครอบครัว

 

เปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 20.00 น. 

วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ 07.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายพบแพทย์

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • โทรสาร 02 412 7343