ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วยทีมทันตแพทย์และเครื่องมือที่สะอาด ทันสมัย      

ให้บริการในด้าน

  • ตรวจวิเคราะห์ บูรณะแก้ไขฟันและความผิดปกติในช่องปาก
  • ศัลยกรรมช่องปาก
  • รักษาโรคเหงือก
  • รักษารากฟัน ฟอกสีฟัน   Promotion
  • ใส่ฟันปลอม
  • จัดฟัน
  • ทันตกรรมเด็ก

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

โทร 02 487 2000 ต่อ 2350 ,2351