ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ
ศูนย์จักษุ

ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญ  แม้ไม่มีอาการใดๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น  

ผุู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น  เบาหวาน  ความดัน ไทรอยด์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (SLE,AIDS)
 • ผู้ที่ทำงานโดยต้องใช้สายตาเป็นเวลานานๆ
 • ผู้ที่ใช้ยาที่ผลต่อระบบประสาทตา
 • ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวมีปัญหาทางด้านการมองเห็น
 • ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

             

     โดยทางศูนย์จักษุ โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

การตรวจพื้นฐานทางคลินิกจักษุ

 • การตรวจวัดสายตา
 • การตรวจรักษาโรคตาทั่วไป,การตรวจคัดกรองตา
 • การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องUltrasoundสลายต้อกระจก(Phacoemulsification)
 • การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การฉีดยาเข้าวุ้นตารักษาโรคทางจอประสาทตา
 • การฉีดยาเพื่อหยุดอาการตากระตุก รักษาเกี่ยวกับโรคตากระตุกแบบเรื้อรัง
 • การผ่าตัดอื่นๆเช่นการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเยื่อบุตาฉีกขาด,การผ่าตัดติ่งเนื้อที่บริเวณเปลือกตา,การผ่าตัดถุงน้ำที่เยื่อบุตาหรือที่ตาขาว เป็นต้น

ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา

 • การตรวจสายตาในเด็ก

- การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก

- การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก

- การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่

 
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

- การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม

- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา

- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา

 

ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา

 1. เครื่องเลเซอร์ชนิด (YAG Laser) เช่นรักษาต้อหินโดยสามารถใช้ทำIridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น(Yag laser peripheral iridotomy)และสำหรับหลังการผ่าตัดต้อกระจกคือเลเซอร์ขัดเยื่อหุ้มเลนส์ในผู้ป่วยถุงหุ้มเลนส์ขุ่นซึ่งทำเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ (Yag laser capsulotomy)
 2. เครื่องเลเซอร์ชนิด(Argon laser )เพื่อรักษาโรคต่างๆทางจอประสาทตาและต้อหินเช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา รอยฉีกขาดที่จอประสาทตา จอประสาทตาบวม  

 

เปิดบริการทุกวัน

วันจันทร์ – เสาร์   เวลา 08.00 – 23.45 น.

วันอาทิตย์           เวลา 09.00 – 23.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย
จุดนัดหมายแพทย์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ  7777
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007