ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

          ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัย และเปี่ยมประสิทธิภาพ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้อ อย่างครบถ้วน อันได้แก่

          • อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนหลุด ข้อแพลง บาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเส้นประสาท
          • ข้อเสื่อม เช่นข้อเข่าและข้อสะโพก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
          • โรคทางกระดูกสันหลัง ได้แก่ หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน คด ค่อม หัก เป็นต้น
          • บาดเจ็บการกีฬา การบาดเจ็บในนักกีฬาที่พบบ่อย ได้แก่ เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด หมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีก เป็นต้น
          • โรคทางมือ ได้แก่ นิ้วล็อค ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ เอ็นอักเสบ พังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ เป็นต้น
          • โรคทางเท้าและข้อเท้า ได้แก่ เท้าปุก เท้าแบน นิ้วเท้าเกผิดรูป รองช้ำ เอ็นอักเสบ เป็นต้น
          • เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท) ทั้งเนื้องอกธรรมดา เนื้อร้าย (มะเร็ง) และเนื้องอกลุกลาม
          • โรคทางเมตาบอลิกของกระดูก ได้แก่ โรคกระดูกบาง กระดูกพรุน เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย
ในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่

 • เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
 • เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT)
 • เอ็กซ์เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electrodiagnosis: EMG, NCV)
 • การตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic examination)
 • การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ (Examination under fluoroscopy)
 • การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density : BMD) เพื่อตรวจมวลกระดูก 
 • การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี

ให้บริการรักษาอย่างครบถ้วนและครบวงจรโดย

 • การให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัว
 • การออกกำลังกาย การบริหาร
 • การทำกายภาพบำบัด
 • การใช้ยา
 • การใช้อุปกรณ์พยุงข้อ หลัง คอ

การทำหัตถการ

 • การฉีดยาแก้อักเสบ เช่นบริเวณรอบ ๆ เส้นเอ็น
 • การเจาะข้อ และการฉีดยาเข้าข้อ
 • การจัดกระดูก ดึงข้อให้เข้าที่
 • การใส่เฝือกดาม
 • การดัดไหล่ในโรคข้อไหล่ติด

การผ่าตัด

 • การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่และดามด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น เสันประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่า ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนเอว ส่วนอก และส่วนคอ  
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดขยายช่องไขสันหลัง
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดดามกระดูกสันหลังด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้า, การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การผ่าตัดต่อเส้นประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดขยายช่องเส้นเอ็น เส้นประสาท
 • การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ

อาการที่ควรมาพบแพทย์
ผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อมักจะมีอาการดังนี้

 • เจ็บปวดตามข้อ แขน ขา คอ บ่า ไหล่ หลัง สะโพก
 • ชาบริเวณ แขน ขา ลำตัว
 • อ่อนแรงของแขนขา ไม่สามารถขยับได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • บวมหรือมีก้อนตามลำตัว แขน ขา
 • ภาวะผิดรูปของแขน ขา คอ หลัง
 • ไม่สามารถขยับข้อได้ตามปกติ
 • ไม่สามารถเดิน หรือลงน้ำหนักขาได้

อาการที่ควรมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วนได้แก่

 • บาดเจ็บมีแผลเปิด
 • บาดเจ็บกระดูกหัก
 • มีอาการเจ็บปวดมาก แม้กระทั่งขณะอยู่นิ่ง หรือขณะนอน เจ็บปวดมากจนทำให้นอนไม่หลับ
 • อ่อนแรงแขนขา ไม่สามารถขยับ หรือใช้งานได้

ความจริงใจ จากผู้ใช้บริการ

เปิดบริการ
วันเวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-21.00 น.
 • วันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-20.00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 8.30-20.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ  7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์กระดูกและข้อ
  0-2412-3870  หรือ 1645 กด 1 ต่อ 7470 - 7472
 • โทรสาร 0-2412-7343