รอบรู้เรื่องยา รักษา วัณโรค

รอบรู้เรื่องยา รักษา วัณโรค

วัณโรค

เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ จากกลุ่มคนสู่คน เกิดจาก เชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคสามารถติดต่อผ่านทางละอองเสมหะ โดยการไอ จาม จากการขากเสมหะ การหัวเราะ หรือการพูด วัณโรคเกิดได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น เยื่อหุ้มสมอง กระดูก ต่อมน้ำเหลือง แต่ที่พบมากที่สุด คือ วัณโรคปอด

 

ยาที่ใช้รักษาวัณโรคที่สำคัญ  

 

* ISONIAZID

อาการข้างเคียงที่อาจพบจากการกินยา

  • แบบไม่รุนแรง ชาปลายมือปลายเท้า เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
  • แบบรุนแรง แพ้ยา ตับอักเสบ ตัวเหลืองตาเหลือง

คำแนะนำ

       อาการชาตามปลายมือปลายเท้า สามารถป้องกัน โดยรับประทานวิตามิน B6 100 มก./ วัน จนหายแล้วตามด้วย วิตามิน B6 10 มล./วันจนหยุดการรักษา

 

* RIFAMPICIN

อาการข้างเคียงที่อาจพบจากการกินยา

  • แบบไม่รุนแรง ไข้ สารคัดหลั่งเป็นสีส้ม (ปัสสาวะ หรือ อุจจาระ)
  • แบบรุนแรง แพ้ยา ตับอักเสบ ตัวเหลืองตาเหลือง

คำแนะนำ 

       อาการไข้ สามารถบรรเทาได้โดยรับประทานยา Paracetamol หากยังมีอาการมากให้ปรึกษาแพทย์

       หลีกเลี่ยงการใส่ contact lens ในช่วงที่ทานยานี้อยู่

 

* PYRAZINAMIDE

อาการข้างเคียงที่อาจพบจากการกินยา

  • แบบไม่รุนแรง ปวดข้อ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
  • แบบรุนแรง แพ้ยา ตับอักเสบ ตัวเหลืองตาเหลือง

คำแนะนำ 

       สำหรับอาการปวดข้อ สามารถรักษาได้โดยการรับประทานยา Aspirin ยากลุ่ม NSAID หรือ Paracetamol

 

* ETHAMBUTOL

อาการข้างเคียงที่อาจพบจากการกินยา

  • แบบไม่รุนแรง มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน
  • แบบรุนแรง การมองเห็นผิดปกติ ตามัว

หากพบอาการทางระบบทางเดินอาหาร ให้รับประทานยาพร้อมกับอาหาร หรือ ก่อนนอน ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือ รุนแรงขึ้น ควรกลับไปมาพบแพทย์

หากพบว่ามีผื่นขึ้นตามตัว เยื่อบุตาแดง บวม ซึ่งอาจเป็น อาการของการแพ้ยา มีอาการ ตัวเหลืองตาเหลือง หรือ พบอาการข้างเคียงแบบรุนแรง ให้หยุดยา และกลับมาพบแพทย์ทันที

หากมัปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาต้านวัณโรค ควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  

 

MED -12

 


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง