รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563

รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563

รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี2563
ภายใต้ชื่องาน "Cowboys and Bohemian Children's Day 2020"
ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 4 ชั้น 1 รพ.ธนบุรี โดยภายในงานมี...
 
* กิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลและของแจกมากมาย
* เยี่ยมน้องๆผู้ป่วย OPD และ IPD ตาม Ward พร้อมมอบของขวัญให้น้องๆ
* บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมภายในงาน
* โบโซ่เพ้นท์หน้า แฟนซี
 
ภายในงานสนุกสนาน  ชมภาพบรรยากาศได้เลย คร้า....


รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563
รวมภาพกิจกรรมวันเด็ก 2563