รพ.ธนบุรี รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

รพ.ธนบุรี รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

  โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ในการประชุม  HA  National  Forum ครั้งที่  20  ใน วันที่ 15 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม

Grand   Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

" ความยั่งยืน ที่ยิ่งใหญ่ คือ ความยั่งยืน ของมนุษย์ชาติ "