ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

Sleep apnea

          ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นความผิดปกติที่ผู้ป่วยจะมีการหยุดหายใจขณะที่นอนหลับอยู่ อาจเป็นได้ถึงร้อยๆครั้งในหนึ่งคืน ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ไม่เต็มที่ในตอนนอนกลางคืน ส่งผลให้มีอาการง่วงเหงาหาวนอนในตอนกลางวัน

          จากข้อมูลในปัจจุบัน พบว่าภาวะนี้พบได้บ่อยทั้งในชาย หญิงและเด็ก เพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่ามีผู้ป่วยประมาณ 10 ล้านคน ที่ไม่รู้ตัวว่ามีภาวะนี้อยู่ ทั้งๆที่ผลร้ายที่ตามมาจากภาวะนี้มีค่อนข้างมาก

         ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ สามารถแบ่งออกง่ายๆได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน (Obstructive sleep apnea) และที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนที่กระตุ้นการหายใจ (Central sleep apnea) โดยส่วนใหญ่จะพบเป็นแบบแรกมากกว่า เมื่อมีการหยุดหายใจเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งกินเวลาเป็นนาที สมองของผู้ป่วยจะถูกกระตุ้นเพื่อให้การหายใจกลับมา ส่งผลให้การนอนหลับของผู้ป่วยขาดตอนเป็นช่วงๆ และหลับได้ไม่ลึก  ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเองว่าตื่นบ่อยในตอนกลางคืน แต่จะรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันแทน อย่างไรก็ตามคนร่วมห้องนอนของผู้ป่วยอาจสังเกตว่าผู้ป่วยกรนเสียงดัง และมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ หรือ มีการสะดุ้งเฮือกขึ้นมา หลังจากฟยุดหายใจเป็นเวลานาน (Choking) ซึ่งเป็นลักษณะที่พบบ่อยในผุ้ป่วยที่มีภาวะนี้

ผลร้ายของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

   หากไม่ได้รับการรักษา จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลายอย่าง อาทิ โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจอื่นๆ รวมทั้งยังทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าผล็อยหลับง่าย ปวดศีรษะตอนเช้าๆ ความจำไม่ดี ใจคอหดหู่ ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน  หรือ  มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นอกจากนั้นการที่ผู้ป่วยหลับไม่เต็มที่อาจมีผลให้สมรรถภาพการทำงานแย่ลง หรือ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ง่ายขึ้น อันเนื่องมาจากการหลับใน

ใครที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้

  คนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก คอใหญ่ คางเล็ก เพศชาย มีความผิดปกติทางโครงสร้างบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน สูบบุหรี่ หรือ ดื่มสุราเป็นประจำ อย่างไรก็ตามพบว่าภาวะนี้สามารถเกิดได้ทั้งเพศหญิงและชาย รวมทั้งในเด็กหรือคนที่มีน้ำหนักตัวปกติก็มีโอกาสมีภาวะนี้ไม่น้อย

มาให้คะแนนการนอนกรนกัน

    การตอบคำถามของท่านจะช่วยบอกว่าท่านมีโอกาสเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่

1. ท่านนอนกรนเสียงดังทุกคืนหรือไม่                                               O ใช่     O ไม่ใช่

2. ท่านรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นขณะตื่นนอนตอนเช้าหรือไม่                O ใช่     O ไม่ใช่

3. ท่านรู้สึกง่วงมาก หรือ ผล็อยหลับง่ายตอนกลางวันหรือไม่               O ใช่     O ไม่ใช่

4. ท่านมีน้ำหนักเกินหรือคอใหญ่ หรือไม่                                           O ใช่     O ไม่ใช่

5. มีคนสังเกตว่าท่านหยุดหายใจหรือสะดุ้งเฮือกขณะนอนหลับหรือไม่   O ใช่    O ไม่ใช่

ถ้าท่านตอบว่า ."ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ท่านควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่าน หรือ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจ

การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

  เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อตรวจสอบว่าท่านมี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับอื่นได้ด้วย โดยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่นั้น เครื่องตรวจการนอนหลับจะบันทึกสัญญาณคลื่นสมอง การเคลื่อนไหวของลูกตา การเคลื่อนไหวของทรวงอก ลมหายใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด หลังจากนั้นแพทย์จะนำบันทึกดังกล่าวมาแปลผลเพื่อให้การวินิจฉัยต่อไป

 

MED  04

 

 

 

  


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง