ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง

ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง

การรักษามะเร็ง  มีแนวคิดใหม่  และดูสดใส ต่อคนไข้ เป็นอย่างมาก เนื้อหาสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

FB : https://www.facebook.com/thonburihospitalclub/videos/307571806863007/ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง
ภาพงานกิจกรรม งานเสวนา เรื่อง มะเร็งไม่สิ้นหวัง