ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าต้องระวังอะไรบ้าง ?

ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าต้องระวังอะไรบ้าง ?

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า ถึงแม้จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป แต่ก็มีบางอย่างที่ควรต้องระมัดระวัง ได้แก่

  1. หลีกเลี่ยงท่าที่งอข้อเข่ามากๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งยองๆ นั่งพับเพียบ นั่งสมาธิ หรือนั่งคุกเข่า
  2. ผู้ป่วยจะต้องควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป และต้องหมั่นขยับบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่เสมอ
  3. ผู้ป่วยจะต้องหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดหลายๆ ชั้น บ่อยๆ

สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเข่า ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการงอเข่ามากๆ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น การทำท่าทางที่มีการงอเข่า
สำหรับผู้ที่ปวดเข่าบ่อยๆ หรือทรงตัวไม่ดี ควรใช้ไม้เท้าช่วย เมื่อต้องเดินเป็นระยะไกล หรือเดินในพื้นที่ไม่เรียบ


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง