ข่าว คลินิกกุมารเวช เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกกุมารเวช เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกกุมารเวช เปิดให้บริการแล้ว

 

 คลินิกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการใหม่แล้ว วันนี้...  ณ ชั้น 2 อาคาร 3 โรงพยาบาลธนบุรี

เราพร้อมให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคเด็กอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน

 

                                      ►  คลินิกเด็ก Pediatric Clinic                                                              ►  คลินิกสุขภาพเด็กดี  Well Baby  Clinic

 

  

                                      ห้องตรวจ                                                           โถงนั่งรอตรวจ                                                          โถงหน้าห้องตรวจ                            

 

 

                                                                 เคาร์เตอร์พยาบาล                                                        โถงหน้าเคาร์เตอร์พยาบาล                         

 

 

  

                                                                                                                  ลานกิจกรรม                                                                                                         

 

 

สอบถามและนัดหมาย 
โทร 1645 กด 1 หรือ 02 487 2000 ต่อ 7275
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.