คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า

คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า

การคลอดตามธรรมชาติ หรือการคลอดปกติ คือการคลอดเองทางช่องคลอด ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถือมีความปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกค่อนข้างมาก และมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆหลังคลอดได้น้อยกว่า การคลอดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัดคลอด หรือการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยคลอดทางช่องคลอด เช่น การใช้คีมหรือเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด

                สำหรับการผ่าตัดคลอดในทางการแพทย์แล้ว เป็นวิธีการคลอดที่ทำในเฉพาะคุณแม่ที่มีภาวะต่างๆ บางประการที่เป็นข้อบ่งชี้สำคัญสำหรับการผ่าตัดคลอด เช่น มีโรคประจำตัวบางอย่างที่หากคลอดเอง      ตามธรมชาติอาจมีอันตรายมากกว่า, ภาวะทารกตัวใหญ่กว่าเชิงกรานคุณแม่, ภาวะรกเกาะต่ำคลุมปากมดลูก, ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ(แนวที่ผิดปกติ) เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าการคลอดโดยวิธีการผ่าตัดน่าจะมีความเสี่ยงต่อคุณแม่และทารกน้อยกว่าการคลอดเอง อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยง หรือข้อเสียบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

                ในคุณแม่บางท่าน อาจต้องการผ่าตัดคลอดเพียงเพราะเหตุผลบางอย่าง เช่น การเลือกวันเวลาเกิดของทารก, การกลัวความเจ็บปวดหากต้องคลอดธรรมชาติ, ความสะดวกในการนอนรพ., กังวลเกี่ยวกับสรีระร่างกายบริเวณเชิงกรานหลังจากคลอดบุตร เป็นต้น

                ดังนั้น หากคุณแม่ทราบถึงความจำเป็นของการผ่าตัดคลอด, ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการผ่าตัดคลอดแล้ว และสามารถยอมรับและเข้าใจจะทำให้สามารถเลือกวิธีการคลอดด้วยตนเอง ร่วมกับรับฟังความคิดเห็นของสูติแพทย์ได้มากขึ้น

อันตรายจากการผ่าตัดคลอดเมื่อเปรียบเทียบกับการคลอดธรรมชาติ

1.       อันตรายจากการดมยาสลบ หรือการระงับความรู้สึก เช่น การบล็อคเส้นประสาทที่หลังในระหว่างผ่าตัดคลอด ตั้งแต่การแพ้ยาบางชนิดที่ใช้ระงับความรู้สึก การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลงทันทีจากฤทธิ์ยาบล็อคหลัง การสำลักน้ำหรืออาหารเข้าหลอดลมซึ่งนำไปสู่ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อตามมาได้

2.       การเสียเลือดจากการผ่าตัดคลอดจะมากกว่าการเสียเลือดจากการคลอดธรรมชาติ โดยประมาณ 2 เท่า ทั้งจากแผลที่หน้าท้องและแผลที่ตัวมดลูก

3.       การผ่าตัดมีโอกาสโดนอวัยวะอื่นๆ ข้างเคียงกับมดลูกได้ เช่น กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ เป็นต้น ซึ่งทำให้ต้องได้รับการแก้ไขและรักษาเพิ่มเติมอีกด้วย

4.       หากเป็นการผ่าตัดคลอดที่มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปมีโอกาสที่คุณแม่จะมีพังผืดในช่องท้องค่อนข้างมาก และการผ่าตัดในครั้งต่อไปจะยากขึ้นด้วย

5.       มีโอกาสที่คุณแม่จะมีภาวะรกเกาะต่ำ และรกเกาะติดแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าผ่าตัดคลอดมากกว่า 2 ครั้ง และมากกว่าคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเสียเลือดมาก, การตัดมดลูกหลังคลอดมากขึ้น

6.       มีโอกาสแผลผ่าตัดจะอักเสบติดเชื้อ, แผลแยกได้ และจะมีอาการเจ็บแผลหลังคลอดมากและนานกว่าการคลอดธรรมชาติ และอาจมีผลถึงการลุก นั่ง เดิน การเลี้ยงลูกจะทำให้ลำบากกว่าคุณแม่ที่คลอดเองธรรมชาติด้วย

7.       คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้ว การตั้งครรภ์และการคลอดครั้งต่อไป ส่วนใหญ่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดอีก และมีความเสี่ยงของการเกิดมดลูกปริแตกในครรภ์ถัดไป หากเจ็บครรภ์ก่อนได้รับการผ่าตัดคลอด จากการปริของแผลเดิมที่ตัวมดลูก หากเกิดภาวะมดลูกแตกจะมีอันตรายทั้งแม่และลูก จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน

 

จากเหตุผลบางส่วนที่อธิบายข้างต้น จะเป็นข้อมูลให้เหล่าคุณแม่ได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่

เกิดได้จากการผ่าตัดคลอดไม่ว่าจะในครรภ์นี้ หรือครรภ์ใดถัดๆ ไปอย่างไรก็ตาม หากคุณแม่มีภาวะใดๆ ที่เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การผ่าตัดคลอดก็มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

                ดังนั้น การคลอดเป็นขบวนการตามธรรมชาติ จึงควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาล การผ่าตัดคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อาจจะนำมาซึ่งอันตรายต่อคุณแม่และลูกในครรภ์ได้โดยไม่จำเป็น


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง