คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

► ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี **สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2535 และยังไม่เคย เข้ารับการตรวจมาก่อน**

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. (( ฟรี วันละ 50 ท่าน ))

สอบถามโทร. 024872000 ต่อ 2422


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง