การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

หมายถึงการเจ็บครรภ์ก่อนที่อายุครรภ์จะครบ 37 สัปดาห์ (ระยะเวลาการตั้งครรภ์ปกติอยู่ระหว่าง 37-40 สัปดาห์ )

 

ความสำคัญ 

ทารกที่เกิดจากการคลอดก่อนกำหนด ส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ตั้งแต่สัปดาห์แรกภายหลัง เนื่องจากน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (น้ำหนักทารกแรกเกิดปกติอยู่ระหว่าง 2,500 - 3,500 กรัม), อวัยวะต่างๆของร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ การทำหน้าที่ต่างๆไม่สมบูรณ์ จึงเกิดความผิดปกติได้ง่าย เช่น โรคปอดเรื้อรัง การแลกเปลี่ยนออกซิเจนเป็นไปได้ไม่ดี  ทารากจะติดเชื่้อในกระแสโลหิตได้ง่าย ความสามารถในการมองเห็นลดลง  มีเลือดออกในสมองเป็นต้น ทำให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดต้องใช้เวลาเพื่อรับการรักษษอยู่ในโรงพยาบาลนาน อาจนาน 2 - 3 เดือน ส่งผลกระทบตามมาหลายประการ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของพ่อแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตามมาอีกด้วย เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น การป้องกันการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สตรีตั้งครรภ์ทุกคนควรมีความรู้และปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ให้ถูกต้อง

 

วิธีปฏิบัติตัว

  1. การนอนหลับและการพักผ่อน ควรนอนหลับเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ในกลางคืนควรนอนหลับวันละ 8 ชั่วโมง และควรหาเวลานอนพักในตอนกลางวัน  ครั้งละ ประมาณ ครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง
  2. การผ่อนคลาย ควรฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย เพื่อลดอาการปวดเมื่อยและช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น
  3. การออกกำลังกาย ควรเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสม ไม่ใช้แรงมากเกินไป
  4. ไม่ควรทำงานหนักหรือเดินขึ้นลงบันไดสูงๆ หรือทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้เหนื่อยล้าและเกิดความเครียด ควรวางแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
  5. อาหารและน้ำดื่ม ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 12 - 15 แก้ว จะช่วยป้องกันการติดเชื้่อในระบบทางเดินปัสสาวะ อาจดื่มนม หรือ น้ำผลไม้แทนน้ำได้  ควรรับประทานผักและผลไม้ เพื่อป้องกันอาการท้องผูก 
  6. การขับถ่าย เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานๆ และควรทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  7. การมีเพศสัมพันธ์ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ และปรับท่าให้เหมาะสม เช่น ท่านอนตะแคง แต่ถ้ามีความเสี่ยง ควรงดการมีเพศสัมพันธ์

 

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โรงพบาบาลธนบุรี


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง