การออกกำลังกายในผู้ป่วยอ่อนแรงกล้ามเนื้อ

การออกกำลังกายในผู้ป่วยอ่อนแรงกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยอ่อนแรง

  1. ป้องกันภาวะข้อติดจากการนอนเป็นเวลานาน
  2. ป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ได้ใช้งานในข้างที่มีแรง
  3. กระตุ้นการทำงานและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อข้างที่อ่อนแรง

 

หลักการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่อ่อนแรงครึ่งซีก

  1. ควรทำเป็นประจำทุกวัน สม่ำเสมอ
  2. ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย
  3. ไม่กลั้นลมหายใจขณะออกกำลังกายในทุกๆท่า
  4. ไม่ควรทำในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ว หน้าซีด มือเย็น

** หากระหว่างการออกกำลังกาย ผู้ป่วยมีอาการหน้าซีด เหงื่อออกมาก มือเท้าเย็น พูดคุยไม่รู้เรื่อง ควรหยุดออกกำลังกายและพาไปพบแพทย์ทันที **

 

ท่าที่ 1 ท่ายกแขนขึ้นตรง

► นอนหงายแขนชิดลำตัว จากนั้นยกแขนขึ้นข้างหน้าช้าๆ จนถึงจุดที่ตึงหรือจนแขนชิดหู จากนั้นหุบกลับสู่ตำแหน่งเดิมช้าๆ

 

ท่าที่ 2 ท่ายกแขนทางด้านข้าง

► นอนหงายแขนชิดลำตัว จากนั้นกางแขนออกทางด้านข้างจนถึงชุดที่ตึง ช่วงที่แขนเลยหัวไหล่ให้หมุนปลายแขนให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นแล้วยกแขนจนถึงจุดที่ตึงหรือจนแนบชิดหู จากนั้นหุบเข้าตำแหน่งเดิม

 

ท่าที่ 3 ท่าชูแขนขึ้นเพดาน

► งอศอกขึ้น แขนชิดลำตัว จากนั้นชูแขนขึ้นพยายามแตะเพดาน แล้วหุบเข้าตำแหน่งเดิม

 

ท่าที่ 4 ท่างอ-เหยียดศอก

► แขนเหยียดสุดแล้วจึงงอศอกขึ้นมา พยายามให้ถึงหัวไหล่ตนเอง ทำข้างละ 10 ครั้ง วันละ 1-2 รอบ ข้างที่อ่อนแรงควรมีคนประคองบริเวณข้อศอกและข้อมือดังรูป

 

ท่าที่ 5 ท่าหมุนแขนคว่ำหงายมือ

► นอนหงายแขนชิดลำตัว งอข้อศอกขึ้น จากนั้นหมุนปลายแขนให้มือหงาย

 

ท่าที่ 6 ท่ากระดกข้อมือขึ้นตรง

► นอนหงายแขนชิดลำตัว งอข้อศอกขึ้น จากนั้นกระดกข้อมือขึ้นลง

 

ท่าที่ 7 ท่างอสะโพกยกขาขึ้น

► นอนหงาย จากนั้นงอสะโพกขึ้นพร้อมเหยียดขาไว้ จากนั้นวางลงช้าๆ

 

ท่าที่ 8 ท่ายกขางอเข่างอสะโพก

► นอนหงาย จากนั้นงอเข่าและสะโพกขึ้น แล้วเหยียดขาไปข้างหน้าตรงๆ

 

ท่าที่ 9 ท่ากางขาหุบขานอนหงาย

► จากนั้นกางขาออกด้านข้างตรงๆ ไม่งอสะโพก จากนั้นหุบขาเข้าตำแหน่งเดิม อาจะมีคนช่วยประคองใต้เข่าและข้อเท้าได้

 

ท่าที่ 10 ท่าหมุนสะโพก กางสะโพก

► นอนหงาย ชันเข่าข้างที่จะออกกำลังกายขึ้น จากนั้นหมุนสะโพกเข้าออก ทำข้างละ 10 ครั้ง 1-2 รอบ ข้างที่อ่อนแรงควรมีคนประคองบริเวณที่ปลายเท้าหรือ ใต้ข้อพับเข่า

 

ท่าที่ 11 ท่ากระดกข้อเท้าขึ้นลง

► นอนหงาย จากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นลงเอง หากผู้ป่วยไม่สามารถกระดกข้อเท้าขึ้นเองได้ ให้ผู้ช่วยวางมือ แล้วใช้ท้องแขนยันปลายเท้าขึ้น

 

ท่าที่ 12 ท่ายกก้น

► ท่าเริ่มต้น นอนหงาย ชันขาขึ้นสองข้าง จากนั้นยกก้นลอยขึ้น เกร็งค้างไว้ หายใจเข้าตามปกติ นับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วจึงผ่อนตัวลง ทำ 10 ครั้ง

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง