การบาดเจ็บของเส้นเอ็น และ ข้อเข่า

การบาดเจ็บของเส้นเอ็น และ ข้อเข่า

ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย และมีโครงสร้างอันละเอียดซับซ้อน โดยประกอบด้วยปลายกระดูกต้นขา (Femur) และส่วนต้นของกระดูกแข้ง (Tibea) มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ งอ – เหยียด  แบบบานพับ (Hinge joint) และหมุนได้เล็กน้อย (Rotation) โดยมีหมอนรองข้อ (Meniscus) เพิ่มความมั่นคงของข้อและลดแรงกระแทกของกระดูกอ่อนผิวข้อที่กระทบกันขณะเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ  มีกระดูกสะบ้า (Patella) ประกบวางอยู่ทางด้านหน้า อีกทั้งยังมีเอ็นยึดกระดูกข้อต่อเอาไว้ไม่ให้ข้อต่อนั้นหลุดแยกออกจากกันขณะทีมีการเคลื่อนไหวของข้อนั้นๆ  เอ็นที่สำคัญ มี เอ็นไขว่หน้า (Anterior cruciate ligament : ACL), เอ็นประกับเข่าด้านนอก (Lateral collateral ligament : LCL), เอ็นประกับเข่าด้านใน (Medial collateral ligament :MCL) และ เอ็นไขว้หลัง (Posterior cruciate ligament :PCL) ซึ่งการบาดเจ็บของเส้นเอ็นและข้อเข่าจะมีหลายระดับด้วยกัน ขึ้นกับแรงที่มากระแทกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่ารวมไปถึงทักษะและความแข็งแรงของร่างกาย

 

อาการแสดง

 • เกิดเสียงภายในข้อขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • ร้อน บวม แดง หลังการบาดเจ็บ ภายใน 1 ชั่วโมง
 • เกิดความรู้สึกว่าข้อเข่าหลวม ไม่มั่นคง
 • ปวดมากเมื่องอเข่า และเกิดการเคลื่อนของ ส่วนต้นของกระดูกแข้ง (Tibea)

 

การรักษา

 • พัก (Rest) โดยการงดการใช้ข้อเข่าที่บาดเจ็บ แล้วประคบเย็น (Cold compression) เพื่อลดอาการปวด บวมรวมทั้งการยกส่วนที่บาดเจ็บไว้สูงเพื่อลดอาการบวม
 • เลี่ยงการลงน้ำหนัก โดยใช้ไม้ค้ำยันช่วย ถ้าต้องเดิน
 • ถ้ายังปวดมากอาจพิจารณาทำกายภาพบำบัดช่วย ในรายที่แพทย์พิจารณา
 • การผ่าตัด แพทย์จะพิจารณา เมื่อมีความเสียหาย ของข้อและเอ็นเป็นจำนวนมาก โดยการผ่าตัดจะมีหลายชนิด อาทิเช่น
 1. การผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า หรือ ACL Reconstruction
 2. การผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หลัง หรือ PCL Reconstruction
 3. การเลาะหมอนรองกระดูกข้อส่วนที่ฉีกขาดออก หรือ Arthroscopic partial meniscectomy 

 

M

 

ศูนย์กระดูกและข้อ


แนะนำโปรแกรมตรวจ


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง