การดูแลแผลที่เกิดจากวัคซีนบีซีจี (BCG)

การดูแลแผลที่เกิดจากวัคซีนบีซีจี (BCG)

   ทารกทุกคนขณะอยู่โรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค           ที่ต้นแขนซ้าย 4-6 สัปดาห์จะมีตุ่มหนองขึ้น ห้ามบ่งหนอง ห้ามใส่ยา หรือโรยยาใดๆ ลงในแผล ให้รักษาความสะอาด โดยใช้สำลีที่สะอาด ชุบน้ำต้มสุกเช็ดรอบๆแผล (ห้ามเช็ดแผล) ตุ่มหนองจะแตกเอง จะเป็นๆหายๆ อยู่ประมาณ 1 สัปดาห์และจะแห้งกลายเป็นแผลเป็นไปเอง แต่ถ้าสังเกตว่าแผลนั้นเป็นหนองมากหรือ ต่อมน้ำเหลืองข้างหูโตต้องรีบพาบุตรพบแพทย์โดยเร็ว


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง