กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

       เป็นภาวะที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีลิ่มเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ บริเวณที่มีการตีบแคบอยู่ก่อนแล้ว ผู้ป่วยที่เกิดภาวะนี้ จะมีอาการปวดเสียดแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง เป็นเวลานานอย่างน้อย 30 นาที อาการอาจเกิดในขณะพักหรือออกกำลังก็ได้ มักจะมีเหงื่อออกท่วมตัวหน้าซีดตัวเย็น บางรายคลื่นไส้อาเจียน เป็นลมหมดสติ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือเป็นเบาหวาน อาจจะไม่มีอาการที่หน้าอกดังกล่าว แต่จะมีอาการหอบเหนื่อย ซึมลง กินอาหารได้น้อย โรคนี้มีอันตรายสูงโดยเฉพาะในชั่วโมงแรก ๆ ซึ่งอาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติชนิดร้ายแรง และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาล การรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยชีวิตผู้ป่วยและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

 

การรักษา

  1. การเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์ที่สุด และควรต้องทำให้เร็วที่สุดภายใน 4-6 ชั่วโมง หลังจากเริ่มมีอาการ วิธีนี้จะช่วยป้องกันหรือลดอาการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้ดี

การเปิดหลอดเลือดอุดตันใหม่ ๆ สามารถทำได้ 2 วิธี 

  • การใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด

วิธีนี้สามารถเปิดหลอดเลือดได้มากกว่า 95% และมีโอกาสเกิดการตีบซ้ำน้อยกว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดโรคซ้ำได้ดีกว่าการใช้ยาละลายลิ่มเลือด ปัจจุบันนี้ถือเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

  • การใช้ยาละลายลิ่มเลือด

การใช้ยาสามารถให้ได้ในโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ผลสำเร็จในการเปิดหลอดเลือดประมาณ 40 – 50 % อาจมีผลแทรกซ้อนเรื่องเลือดออกโดยเฉพาะภายในสมอง

 

คำแนะนำ

ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่สามารถใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดได้ หรือถ้าไม่สามารถทำได้แต่สามารถส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สามารถทำได้ภายในเวลาไม่เกิน 60 นาที ก็ควรใช้วิธีการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนในการรักษาผู้ป่วย

  1. การใช้ยา เช่น แอสไพริน ยาควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ยาแก้ปวด ยาปรับความดันเลือด ตามความจำเป็น
  2. การผ่าตัดบายพาส สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตีบตันของเส้นเลือดหัวใจมากหรือหลายตำแหน่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง