ค้นหาแพทย์

 
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
พ. 18.00-20.00 น.อา. 08.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ อังคาร และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ-อ. 18.00-20.00 น.ส. 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
แพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , เสาร์
เวลาออกตรวจ
อ. 17.00 - 20.00 น. , ส. 15.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. อาทิต 14.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
จ-ศ 09.00-16.00 น. / พ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000