แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านต่อมไทรอยด์และเต้านม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร 17.00 - 20.00น.
เวลาออกตรวจ
อังคาร 17.00 - 20.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ 17.00 -20.00 น.
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.อรทัย กุลพรพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์ 17.00 - 21.00 น.
เวลาออกตรวจ
ศุกร์ 17.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิกรม วรัญญูวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ 18.00 - 21.00 น.
เวลาออกตรวจ
จันทร์ 18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000