ข่าว ศูนย์สูติ-นรีเวช ใหม่ เราเปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์สูติ-นรีเวช ใหม่ เราเปิดให้บริการแล้ว

 ศูนย์สูติ-นรีเวช ใหม่   เราเปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์สูติ-นรีเวช เปิดให้บริการใหม่แล้ว วันนี้...  ณ ชั้น 3 อาคาร 3 โรงพยาบาลธนบุรี

เราพร้อมให้บริการวินิจฉัยและรักษาด้านนรีเวชอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน

 

บริเวณหน้าเคาร์เตอร์พยาบาล

 

  

                                                       โถงหน้าห้องตรวจ                                                                                           ห้องตรวจ

 

ห้องแม่และลูก ( Breastfeeding Room )