ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์สูติ-นรีเวช

 

          บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics) , นรีเวชกรรม (Gynecology) , มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology)   ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) รวมถึงคลินิกวัยทอง (Menopause)

  ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์รังไข่ (Cystic Ovary )    การฉีดสีดูท่อนำไข่

 การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

- การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวช

- ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก    

- คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า   ,  หลังคลอด  , สภาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถออกกำลังกายได้

       การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์   การเก็บรักษานมแม่

- การฉีดสีดูท่อนำไข่ Hysterosalpingography

การผ่าตัดทางนรีเวชด้วยการส่องกล้อง    การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทางหน้าท้อง

-มะเร็งปากมดลูก  ,    HPV 

 คลิ๊กดูเพิ่มเติม

 คลิ๊กดูเพิ่มเติม