ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ
ศูนย์จักษุ

     ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญ  แม้ไม่มีอาการใดๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น  

    ผุู้ที่มีความเสี่ยง   ได้แก่

   -   ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

   -   ผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น  เบาหวาน  ความดัน ไทรอยด์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (SLE,AIDS)

   -   ผู้ที่ทำงานโดยต้องใช้สายตาเป็นเวลานานๆ

   -    ผู้ที่ใช้ยาที่ผลต่อระบบประสาทตา

  -     ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวมีปัญหาทางด้านการมองเห็น

  -    ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

             โดยทางศูนย์จักษุ โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

การตรวจพื้นฐานทางคลินิกจักษุ

•การตรวจวัดสายตา
•การตรวจรักษาโรคตาทั่วไป,การตรวจคัดกรองตา
•การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องUltrasoundสลายต้อกระจก(Phacoemulsification)
•การผ่าตัดรักษาต้อหิน
•การผ่าตัดต้อเนื้อ
•การฉีดยาเข้าวุ้นตารักษาโรคทางจอประสาทตา
•การฉีดBOTOXเพื่อช่วยหยุดอาการตากระตุก รักษาเกี่ยวกับโรคตากระตุกแบบเรื้อรัง
•การผ่าตัดอื่นๆเช่นการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเยื่อบุตาฉีกขาด,การผ่าตัดติ่งเนื้อที่บริเวณเปลือกตา,การผ่าตัดถุงน้ำที่เยื่อบุตาหรือที่ตาขาว เป็นต้น
     ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา
•การตรวจสายตาในเด็ก
         - การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
- การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
- การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
•ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม
- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
- การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา

 

     ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา

        1. เครื่องเลเซอร์ชนิด (YAG Laser) เช่นรักษาต้อหินโดยสามารถใช้ทำIridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น(Yag laser peripheral iridotomy)และสำหรับหลังการผ่าตัดต้อกระจกคือเลเซอร์ขัดเยื่อหุ้มเลนส์ในผู้ป่วยถุงหุ้มเลนส์ขุ่นซึ่งทำเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ (Yag laser capsulotomy)

       2 .เครื่องเลเซอร์ชนิด(Argon laser )เพื่อรักษาโรคต่างๆทางจอประสาทตาและต้อหินเช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา รอยฉีกขาดที่จอประสาทตา จอประสาทตาบวม  

                                         รายชื่อแพทย์ คลิ๊ก      

เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์     

08.00 - 24.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์

9.00 - 24.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย
จุดนัดหมายแพทย์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2246, 2247, 2248, 7777
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007

 คลิ๊กดูเพิ่มเติม