นพ.ประมุข มุทิรางกูร
ประจำศูนย์รักษา

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

การศึกษา

- Doctor of Medicine Mahidol University 1979
 
- Certificate of Proficiency in General Surgery
- Mahidol University 1983
 

- Fellowship in General Surgery
- Royal College of Surgeon of Edinburgh 1987

วันออกตรวจ

จันทร์

เวลาออกตรวจ

17.00-19.00 น.

กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 0-2412-0020 ต่อ 7777 , 02-866-1333