จัดฟัน…สำคัญแค่ไหน?
จัดฟัน…สำคัญแค่ไหน? ทำไมต้องจัดฟัน  
อ่านเพิ่มเติม
การฟอกสีฟัน
สาเหตุที่ทำให้สีฟันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งการแก้ไข  
อ่านเพิ่มเติม


คุณภาวิณี พิทักษ์ภากร
-คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลดีทุกคนค่ะ

อ่านเพิ่มเติม