โรคไอบีเอส โรคลำไส้ทำงานแปรปรวน
โรคไอบีเอส (IBS) หรือชื่อเต็มภาษาอังกฤษคือโรค Irritable Bowel
อ่านเพิ่มเติม
โรคกรดไหลย้อน
    เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้
อ่านเพิ่มเติม


นางจรัล คำพานิชย์
ขอชื่นชม แพทย์ พยาบาล และผู้ให้บริการทุกท่าน ดีมาก พูดจาไพเราะอ่อนหวาน

อ่านเพิ่มเติม