ต้อกระจก
   เกิดจากเลนส์แก้วตามีการขุ่นมัว
อ่านเพิ่มเติม
นิ้วล็อค
เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือถูกจำกัด
อ่านเพิ่มเติม
Neck Pain
Neck Pain many radiate down to the shoulder or between the
อ่านเพิ่มเติม


คุณธนิต ธรรมโชติ
หมอและพยาบาลมีการบริการที่ดี ช่วยเหลือตลอดเวลา  ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม