โรงพยาบาลธนบุรีรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2558 คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และ
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลธนบุรี ถวายพระพร ผู้อำนวยการฝ่่ายบริหาร และ
อ่านเพิ่มเติม
รพ.ธนบุรี ร่วม รณรงค์ World Cancer Day 2015 โรงพยาบาลธนบุรี จัดงาน รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง ในช่วง 4-6
อ่านเพิ่มเติม
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเข้าเฝือก
เฝือก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ เพื่อให้ส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ
อ่านเพิ่มเติม
Neck Pain
Neck Pain many radiate down to the shoulder or between the
อ่านเพิ่มเติม


ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
ประทับใจในการดูแลของพยาบาลและบุคลากร ของ รพ. 

อ่านเพิ่มเติม