การใช้หลังอย่างถูกวิธี อะไรดี อะไรห้าม
อาการปวดหลังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุดอันดับหนึ่งของโรคกระดูกและข้อ
อ่านเพิ่มเติม
โรคไมเกรน (Migraine)
โรคไมเกรน(Migraine) คือโรคที่เกิดจากการบีบตัว
อ่านเพิ่มเติม
น้ำในโพรงสมองมากเกินไป สาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อม
สาเหตุและอาการ โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากน้ำในโพรงสมองเพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติม


คุณนวพร
คุณหมอใจดี ใจเย็นทุกท่าน คุณพยาบาลยิ้มแย้มดี การรักษารวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม