คุณทัศนีย์ สุกรี
คุณหมอน่ารักมาก  อธิบายละเอียด เป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้ป่วยดี คุณพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม