การฟอกสีฟัน
สาเหตุที่ทำให้สีฟันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งการแก้ไข  
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นใช่การตรวจภายในหรือไม่
อ่านเพิ่มเติม


พรภัทร อุณหวัฒน์
ให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องของทางการแพทย์ ผ่าตัด ผลข้างเคียง

อ่านเพิ่มเติม