อายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Siriraj Medical School and Hospital

- Doctor of Medicine (MD.)
- Mahidol University 1981
 
- Certificate of Proficiency in Internal Medicine
- Mahidol University 1988
 

- MRCP
- Royal College of Physicians, UK 1991

จันทร์ และ อาทิตย์
จ 20.00-22.00 น.
อา 13.00-17.00 น.

 

ย้อนกลับ