38 ปีที่ห่วงใย ผู้สูงวัยไว้ใจธนบุรี
19 - 20  พฤษภาคม  2558   โรงพยาบาลธนบุรี จัดงาน38 ปีที่ห่วงใย ผู้สูงวัยไว้ใจธนบุรี

งานมหกรรมคุณภาพ : Quality Day ครั้งที่ 8

งานมหกรรมคุณภาพ : Quality Day ครั้งที่ 8  ในวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 


โรงพยาบาลธนบุรีรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2558
คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 255

การทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2558
ด้วยโรงพยาบาลธนบุรีจะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติการรักษา ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลธนบุรี ตั้

งานสัมมนา รู้ทัน...ป้องกัน สมองเสื่อม
ขอเชิญมารู้จักโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองของผู้สูงอายุ (NPH) วิธีป้องกันและรักษา

หน้า 1, 2