รพ.ธนบุรี ร่วมงาน Viva Wedding ที่ Millenium Hilton Hotel
รพ.ธนบุรี ร่วมงาน Viva Wedding ที่ Millenium Hilton Hotel   นำทีมโดย พญ.ศุภางค์   เชวงเ

รพ.ธนบุรีห่วงใยกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลธนบุรี นำโดย นพ.สมยศ  วรรณสินธพ แพทย์ประจำศูนย์โรคกระดูกและข้อ พร้อมทีมพยาบาล ร่วมต

รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
      ภาพบรรยากาศ งานกิจกรรมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ  ในวันอาทิตย์ที่ 21

รพ.ธนบุรี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับพนักงาน Dtac
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / Dtac จัดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวกับ อาชีวอน

รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 คุณรพีพันธ์ วงศ์วานิช ผุ้ช่วยผุ้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี ,แพทย์หญิงศศิมาศ รุจิราว

รพ.ธนบุรี ร่วมงาน "ตอบแทนรักคุณแม่ ดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 1 "
รพ.ธนบุรี ร่วมงาน " ตอบแทนรักคุณแม่ ดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 1" ที่ The Old Siam Plaza ระหว่

หน้า 1, 2, 3, 4